Forlaget.dk


  
|Hvad er et forlag?

Et forlag er en virksomhed, der udgiver bøger og andet trykt materiale.

Ordet kommer af at lægge ud, forlaget lægger ud for omkostningerne ved publikationen og får pengene hjem ved salg af bøger. Begrebet "udgivet på eget forlag" bliver dermed mere gennemskueligt, forfatteren behøver ikke at drive en egentlig forlagsvirksomhed, men betaler selv for udgivelsen af sit værk.

I forbindelse med bøger, så sørger et forlag primært for dette:

1) At bogen bliver solgt ind til boghandel mfl.
2) At bogen bliver sendt ud til anmeldelse i pressen.
3) Produktion, lagerføre og distribution af bogen.

Hvis du har et manuskript til en bog kan det være en god ide at få hjælp af et forlag, som har netværk og ekspertise til at hjælpe dig. De tager sig selvfølge betalt for deres service, men du vil kunne spare meget tid. I menuer til venstre kan du få hjælp til at finde forlag.

En publikation er et offentliggjort dokument. En bog er f.eks. en publikation, mens et brev ikke er en publikation. Rapporter betragtes ofte som semi-publikationer. I Danmark er der pligtaflevering for udgivne værker.

En forfatter er en ophavsmand, personen som har skrevet teksten, til en bog (omtales tit som er manuskrift), artikel, novelle, digt, eller anden litteratur.

Litteratur (latin litteratura - "skrift", "skriftlig fremstilling" af littera - "bogstav") betegner enhver form for skrift, og "...hele bogverdenen;" nedskrevet eller trykt. Termen bruges om tekster eller kunstarter, som i den vestlige kultur hovedsageligt er prosa, både fiktion og sagprosa, drama og poesi.

Manuskript ( fra Latin manu scriptus, "skrevet i hånden") er generelt et skriftligt dokument i en eller anden form; det sig være håndskrevet, skrevet på skrivemaskine, eller på computer.

Hvad er forlaget.dk?

Forlaget.dk er en side der gør det nemmere for dig at finde forlagsrelateret materiale. Forlaget.dk viser vej til de forskellige forlag der findes i Danmark. Du har også mulighed for at købe bøger og blade via siden. Dette gøres ved at vælge fra menu´en til venstre.

Du er her: - - Find dit forlag

forlag forlaget bøger bog